பக்கங்கள்

Saturday, June 16, 2012

பித்தன்

கல் சிலைக்கு ஊற்றும் பாலை

ஒரு ஏழை குழந்தைக்கு ஊற்று ,

கடவுள் உனக்கு கடன் படுவான் !

-படித்ததில் பிடித்தது (முகநூல்)

No comments:

Post a Comment