பக்கங்கள்

Saturday, July 21, 2012

தாய்மை மகத்தானது


கேன்சர் வியாதியால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள மகளுக்கு தாழ்வு மனப்பான்மை போக்க
தனது தலையையே மொட்டை அடித்து கொண்டபாராட்ட பட வேண்டிய தாய்,,

தாய்மை இவ்வுலகிலேயே மகத்தானது !

No comments:

Post a Comment