பக்கங்கள்

Saturday, January 12, 2013

விவாகரத்து

திருமணமாகி சில வாரங்களிலேயே விவாகரத்து கேட்டு நீதிமன்றம் போகும் கணவன் மனைவிகளுக்கு இந்த படம் சமர்ப்பணம்.

No comments:

Post a Comment