பக்கங்கள்

Tuesday, July 17, 2012

என்ன கொடுமை சார் இது?

பில்கேட்ஸ்(Microsoft-2002), ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ்(Apple-2010), ஸ்டீவ் பால்மர்(Microsoft-2012)

No comments:

Post a Comment