பக்கங்கள்

Tuesday, June 19, 2012

பசி

பசித்திருந்து பரிதவிக்கும் ஒருவருக்கு
கையில் பணமிருந்தும்.
உதவிடாத மனிதரின் மனம்
கூட ஒரு வகையில் செத்த
பிணத்திற்கு சமமே...


-படித்ததில் பிடித்தது

No comments:

Post a Comment